Feb 27, 2022

วงษ์พาณิชย์ กระบี่ เปลี่ยนขยะทะเลให้เป็นผลิตภัณฑ์สุดเก๋

วงษ์พาณิชย์ กระบี่ เปลี่ยนขยะทะเลให้เป็นผลิตภัณฑ์สุดเก๋
Casper Sermsuksan
วงษ์พาณิชย์ กระบี่ เปลี่ยนขยะทะเลให้เป็นผลิตภัณฑ์สุดเก๋

สำหรับใครหลายๆ คนอาจมองเรื่องขยะในท้องมหาสมุทรเป็นเรื่องไกลตัว หรือความรับผิดชอบเฉพาะของคนในพื้นที่นั้นๆ แต่ไม่ใช่สำหรับ “วงษ์พาณิชย์” บริษัทรับซื้อขยะรีไซเคิลจากชาวบ้านก่อนจะแปลงมันให้เป็นผลิตภัณฑ์สุดเก๋ที่นำไปใช้ต่อได้ The Signature ได้มีโอกาสพูดคุยกับ วงษ์พาณิชย์สาขาเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และทำงานร่วมกันในการแปลงขยะทะเล มาเป็น Installation Arts สุดเท่ห์ที่งาน Krabi Recharge 2021

วงษ์พาณิชย์ เริ่มต้นจาก ดร. สมไทย วงษ์เจริญ ริเริ่มเมื่อกว่า 40 ปีก่อน ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 1,600 ในประเทศและยังมีสาขาอยู่ที่ประเทศลาว มาเลเซีย ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา นอกจากรับซื้อขยะแล้วยังทำธุรกิจรีไซเคิลแบบครบวงจร

โดยที่สาขาเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ได้ถูกก่อตั้งมามากกว่า 10 ปี โดยริเริ่มจาก ผศ.ดร.เศกสันต์ อุดมศรี พูดคุยกับทีมบริหารถึงความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม บวกกับอุดมการณ์ที่เห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาจากขยะทะเลและขยะรอบๆชายฝั่งทะเล เลยได้รับความร่วมมือในการขายสาขาหรือแฟรนชายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง

“ที่นี่เราไม่ได้แค่รับซื้อขยะทะเล แล้วนำไปเผาที่โรงเผาขยะ”

วงษ์พาณิชย์เหนือคลอง เริ่มจากการให้ชาวบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมขยะทะเล เช่น เครื่องมือประมงที่เขาคุ้นเคย อย่าง อวน เชือก หรือแห รวมไปถึงรองเท้าที่ลอยค้างอยู่ในทะเล เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการคัดแยก แล้วจึงนำขยะเหล่านั้นไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ถังขยะ เก้าอี้ กระถางต้นไม้ กรวยจราจร พื้นหินขัดจากขยะพลาสติก

นอกจากนั้นขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ทางวงษ์พาณิชย์เหนือคลองเองก็ยังได้ทำการศึกษาและวิจัย และได้เริ่มทำการเปลี่ยนขยะทะเลเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่สำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าในจังหวัด เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับขยะทะเล อย่างแท้จริง

พี่อ้อย คุณกมลลักษณ์ อ่อนแก้ว ทิ้งทายกับทีมงานว่า

“การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะทะเลควบคู่ไปกับการลงมือทำจะเป็นการทำให้ชุมชนหรือเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สุดท้ายแล้วคนในชุมชนเองก็จะได้เห็นถึงคุณค่าและหวงแหนธรรมชาติและบ้านของพวกเขา”

The Signature is Calling For Experts & Guest Writers

หากท่านสนใจส่งบทความให้ความรู้และผลักดันการพัฒนาเมือง สามารถส่งบทความมาได้ที่ casper@thesignature.co ขอบคุณมากครับ

สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง

No items found.
No items found.

ฝากติดตามพวกเราได้บนช่องทางต่าง ๆ

ชมเบื้องหลังการเดินทางและการถ่ายทำได้บน TikTok
วีดีโอและไฮไลท์งานต่าง ๆ ได้บน YouTube
ข่าวสารและอัพเดทได้ที่ Facebook
แชทโดยตรงและชมรูปสวย ๆ ได้บน Instagram
สั่งสินค้าหรือแชทกับพวกเราได้บน LINE
#TheSignature #เด็กนอกหนีกรุง #ทุกมุมชุมชนผู้คนวัฒนธรรม