Mar 7, 2022

เศรษฐกิจศาลพระภูมิ อุสาหกรรม MICE กับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตหลังโควิด

เศรษฐกิจศาลพระภูมิ อุสาหกรรม MICE กับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตหลังโควิด
Rangsiman Kingkaew
เศรษฐกิจศาลพระภูมิ อุสาหกรรม MICE กับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตหลังโควิด

In collaboration with Mr. Rangsiman Kingkaew, Vice President of Strategic Tourism at the Phuket Tourist Association

#ภูเก็ตกับเศรษฐกิจศาลพระภูมิ

ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่มีประชากรประมาณ 539,183 คน (รวมประชากรแฝง 70,000 คน) ถูกขับเคลื่อนด้วยธุรกิจภาคการบริการ ที่ 95% รายได้ของจังหวัดมาจากภาคบริการและ 80% ที่อิงจากการท่องเที่ยว โครงสร้างรายได้รูปแบบนี้ ทำให้เศรษฐกิจของภูเก็ตมีเสาค้ำยันเพียงต้นเดียว เปรียบได้กับ “เศรษฐกิจแบบศาลพระภูมิ” เต็มไปด้วยผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

#รวยกระจุกกับความสุขที่ลดลง

ปี 2562 ภูเก็ตมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยว 14 ล้านคน สร้างรายได้ 470,000 ล้านบาท (สร้างรายได้เป็นอันดับ 10 ของโลก จากการจัดอันดับของ Master Card) โดยแบ่งเป็น

 • นักท่องเที่ยวไทย 4 ล้านคน สร้างรายได้ 50,000 ล้านบาท
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติ 10 ล้านคน สร้างรายได้ 420,000 ล้านบาท 

จะเห็นได้ว่ารายได้กว่า 85% มาจากชาวต่างชาติและพึ่งพิงต่างประเทศเป็นหลัก ทำให้มีความผันผวนสูง รวมไปถึงการกระจายของผลประโยชน์ยังคงไม่ทั่วถึง ทำให้มีลักษณะของการ “รวยกระจุก”

#ทำความรู้จักกับMICE

รายได้ส่วนหนึ่งของภูเก็ตมาจากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ที่มีตัวย่อมาจาก 

 • M = Meeting
  การจัดประชุมภายในองค์กร หรือระหว่างองค์กร
 • I = Incentives
  การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือบุคคลที่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย
 • C = Conventions
  การประชุมนานาชาติ รวมบุคคลในสายอาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งมักจะเป็นการจัดงานขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคหรือประเทศ
 • E = Exhibition
  การจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการ อาจจะจัดในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติก็ได้

ภูเก็ตยังเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้จากธุรกิจด้าน MI อันดับ 2 ของประเทศ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีการจับจ่ายใช้สอยที่มากกว่านักท่องเที่ยวปรกติ 3 เท่า (เนื่องจากมีคนช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายให้)

อย่างไรก็ดี รายได้ที่เกิดจากนักเดินทางกลุ่ม MI ส่วนใหญ่จะเป็นรายได้ที่เกิดในระยะสั้น เหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไป หากเรามีเป้าหมายหลังจากผ่านพ้นวิกฤติการณ์โควิด-19 ให้ภูเก็ตมีรายได้ใกล้เคียงกับก่อนเกิดโควิด 19 พร้อมเงื่อนไขที่ว่า เราจะสร้างเกาะภูเก็ตให้เป็น “เกาะแห่งความสุขและยั่งยืน” การเพิ่มเพียงจำนวนนักท่องเที่ยวทั่วไปและ MI เพียงอย่างเดียว ย่อมไม่ใช่ทางออกที่ดีนัก

#Resettingอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สถานการณ์ปัจจุบันที่เหมือนเป็นการ reset อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เหมาะสมอย่างยิ่งในการวางเป้าหมายทางการท่องเที่ยวใหม่ เพื่อจะตอบโจทย์เรื่อง "ความสุข" อันมีที่มาจาก

 • "ความสะอาด"
 • "ความสะดวก"
 • “ความปลอดภัย” และ
 • “ความยั่งยืน” อันมีที่มาจาก “การรักษาสิ่งแวดล้อม” “การต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรม” และ “การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม”

#ถึงเวลาสำหรับการพัฒนาองค์ความรู้คู่กับการท่องเที่ยว

เราควรโฟกัสไปที่นักเดินทางกลุ่ม CE จะมีบทบาทอย่างมากในการเติมเต็ม “ทุนและองค์ความรู้” ที่ภูเก็ตยังขาดอยู่ และหากเราจะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา เราต้องสร้างองค์ความรู้ในการจัดงานด้านศึกษาเพื่อผลักดันให้ภูเก็ตเป็น “Education Cities” 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต “GEMMSS” ที่ตั้งเป้าจะพัฒนาภูเก็ตใน 6 ด้าน

 • G: Gastronomy
 • E: Education 
 • M: Marina 
 • M: Medical and Wellness 
 • S: Sport and Event 
 • S: Smart City 

ยุทธศาสตร์ GEMMSS มีความน่าสนใจ และท้าทายมากๆ โดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จมาจาก “ทุน” และ “องค์ความรู้” ซึ่งทั้งทุนและองค์ความรู้ ภูเก็ตยังมีไม่พอหากต้องการทำให้ทุกด้านอยู่ในมาตรฐานระดับโลก ทำให้ภูเก็ต จำเป็นต้องใช้ MICE มาช่วยในการเปลี่ยนเมืองภูเก็ต

หากภูเก็ตตั้งใจพัฒนาเมืองการดึงงานระดับโลกตามยุทธศาสตร์มาจัด ภูเก็ต จะได้ทั้งการ PR ในเรื่องยุทธศาสตร์การวางแผนเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติที่สำคัญ และหากเราเตรียมตัวพร้อมมากพอ จะสามารถดึงดูดการลงทุน การร่วมทุน และความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ และนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างในการใช้นักเดินทาง C มาผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจของจังหวัด

Originally Posted on Facebook

The Signature is Calling For Experts & Guest Writers

หากท่านสนใจส่งบทความให้ความรู้และผลักดันการพัฒนาเมือง สามารถส่งบทความมาได้ที่ casper@thesignature.co ขอบคุณมากครับ

สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง

No items found.
No items found.

ฝากติดตามพวกเราได้บนช่องทางต่าง ๆ

ชมเบื้องหลังการเดินทางและการถ่ายทำได้บน TikTok
วีดีโอและไฮไลท์งานต่าง ๆ ได้บน YouTube
ข่าวสารและอัพเดทได้ที่ Facebook
แชทโดยตรงและชมรูปสวย ๆ ได้บน Instagram
สั่งสินค้าหรือแชทกับพวกเราได้บน LINE
#TheSignature #เด็กนอกหนีกรุง #ทุกมุมชุมชนผู้คนวัฒนธรรม