No items found.
Mar 3, 2022

สินค้า GI - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication

สินค้า GI - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication
Casper Sermsuksan
สินค้า GI - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication

หลายท่านคงสับสนเวลาได้ยินคำว่า "สินค้า GI" เป็นครั้งแรก วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจกับสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical Indication (GI) กัน

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คืออะไร

เครื่องหมายที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มอบให้กับสินค้าของชุมชนในแต่ละจังหวัด เพื่อแสดงถึงสินค้าที่ถูกผลิตจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง โดยคุณภาพของสินค้าเป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ที่ได้ขึ้นทะเบียน GI ถือว่าเป็นตัวยืนยันความเป็นท้องถิ่นและแหล่งที่มาของสินค้าต่าง ๆ สินค้า GI ที่ได้รับความนิยมเช่น กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง สับปะรดภูแลเชียงราย สับปะรดภูเก็ต ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ส้มโอทับทิบสยามปากพนัง ไข่เค็มไชยา กาแฟกระบี่ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ทุเรียนสาลิกาพังงา เป็นต้น

GI Final Website
ขอบคุณภาพจาก http://www.ipthailand.go.th/th/gi-001.html

สินค้าที่ได้ GI มีอะไรบ้าง?

ปัจจุบัน (อัพเดทล่าสุด 18 มกราคม 2565) มีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ทั้งหมด 154 รายการจากทั่วประเทศแบ่งตามภูมิภาคดังนี้

ขอบคุณ infographic จาก http://www.ipthailand.go.th/th/gi-002.html

สินค้า GI ภาคเหนือ (40 รายการ)

กำแพงเพชร

 • กล้วยไข่กำแพงเพชร

เชียงราย

 • กาแฟดอยตุง
 • กาแฟดอยช้าง
 • สับปะรดนางแล
 • สับปะรดภูแลเชียงราย
 • ชาเชียงราย
 • ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย
 • เครื่องเคลือบเวียงกาหลง
 • ข้าวก่ำล้านนา (ครอบคลุม 8 จังหวัด)

เชียงใหม่

 • ผ้าตีนจกแม่แจ่ม
 • ร่มบ่อสร้าง
 • ศิลาดลเชียงใหม่
 • กาแฟเทพเสด็จ
 • ข้าวก่ำล้านนา (ครอบคลุม 8 จังหวัด)

น่าน

 • ญอกมละบริน่าน
 • ส้มสีทองน่าน
 • ข้าวก่ำล้านนา (ครอบคลุม 8 จังหวัด)

แพร่

 • ผ้าหม้อห้อมแพร่
 • ข้าวก่ำล้านนา (ครอบคลุม 8 จังหวัด)

พิจิตร

 • ส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร
 • ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร

สุโขทัย

 • สังคโลกสุโขทัย
 • ส้มแม่สิน

พิษณุโลก

 • กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลก

เพชรบูรณ์

 • มะขาวหวานเพชรบูรณ์
 • ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์

แม่ฮ่องสอน

 • ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม
 • ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน
 • กระเทียมแม่ฮ่องสอน
 • ข้าวก่ำล้านนา (ครอบคลุม 8 จังหวัด)

อุทัยธานี

 • ปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรังอุทัยธานี

ลำปาง

 • ข้าวแต๋นลำปาง
 • ชามไก่ลำปาง
 • ข้าวก่ำล้านนา (ครอบคลุม 8 จังหวัด)

ลำพูน

 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน
 • ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน
 • ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน
 • ข้าวก่ำล้านนา (ครอบคลุม 8 จังหวัด)

นครสวรรค์

 • เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ

อุตรดิตถ์

 • สับปะรดห้วยมุ่น
 • ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์
 • ทุเรียนหลินลัแลอุตรดิตถ์

พะเยา

 • ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา
 • ข้าวหอมมะลิพะเยา
 • ข้าวก่ำล้านนา (ครอบคลุม 8 จังหวัด)

ตาก

 • แปจ่อเขียวแม่สอด
 • ครกหินแกรนิตตาก

สินค้า GI ภาคกลาง (39 รายการ)

นครนายก

 • มะยงชิดนครนายก
 • มะปรางหวานนครนายก

ชัยนาท

 • ส้มดอขาวแตงกวาชัยนาท
 • ข้าวหอมขาวเจ๊กชัยนาท

นครปฐม

 • ส้มมโอนครชัยศรี

นนทบุรี

 • เครื่องปั้นดินเผาเกราะเกร็ด
 • กระท้อนห่อบางกร่าง
 • ทุเรียนนนท์
 • มะม่วงยายกล่ำนนทบุรี

กรุงเทพมหานคร

 • ลิ้นจี่บางขุนเทียน
 • ส้มบางมด

พระนครศรีอยุธยา

 • ละมุดบ้านใหม่

อ่างทอง

 • กลองเอกราช

สมุทรสงคราม

 • ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม
 • ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม
 • พริกบางช้าง

สุพรรณบุรี

 • แห้วสุพรรณ

สระบุรี

 • ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้
 • มะม่วงมันหนองแซงสระบุรี
 • เผือกหอมบ้านหมอ

ราชุบรี

 • มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี
 • สับปะรดบ้านคา
 • โอ่งมังกรราชบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

 • ทุเรียนป่าละอู
 • มะพร้าวทับสะแก

เพชรบุรี

 • ชมพู่เพชร
 • น้ำตาลโตนดเมืองเพชร
 • ขนมหม้อแกงเมืองเพชร
 • มะนาวเพชรบุรี

สมุทรปราการ

 • มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า
 • ปลาสลิดบางบ่อ

กาญจนบุรี

 • นิลเมืองกาญจน์
 • เงาะทองผาภูมิ

สิงห์บุรี

 • ปลาช่อนแม่ลา

สมุทรสาคร

 • มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว
 • ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว

ปทุมธานี

 • กล้วยหอมทองปทุม
 • ข้าวหอมปทุมธานี

สินค้า GI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อีสาน (32 รายการ)

นครราชสีมา

 • กาแฟดงมะไฟ
 • ไวน์เขาใหญ่
 • ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์
 • กาแฟวังน้ำเขียว
 • เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
 • มะขามเทศเพชรโนนไทย
 • ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่

กาฬสินธุ์

 • ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์
 • ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

ขอนแก่น

 • ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท

นครพนม

 • สับปะรดท่าอุเทน
 • ลิ้นจี่นครพนม

บุรีรัมย์

 • ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์
 • ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรีมย์

เลย

 • ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ

อุดรธานี

 • เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง

อุบลราชธานี

 • ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี

สกลนคร

 • ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี
 • ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร
 • หมากเม่าสกลนคร
 • น้ำหมากเม่าสกลนคร
 • เนื้อโคขุนโพนยางคำ

สุรินทร์

 • ข้าวหอมมะลิสุรินทร์
 • ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

มุกดาหาร

 • ผ้าหมักโคลนหนองสูง

ศรีสะเกษ

 • ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
 • ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง
 • หอมแดงศรีสะเกษ
 • กระเทียมศรีสะเกษ
 • ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ชัยภูมิ

 • ส้มโอทองตีบ้านแท่น

หนองคาย

 • กล้วยตากสังคม

ร้อยเอ็ด

 • ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ร้อยเอ็ด

 • ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน (20 จังหวัด)

 • กาฬสินธุ์
 • ขอนแก่น
 • ชัยภูมิ
 • นครพนม
 • นครราชสีมา
 • บึงกาฬ
 • บุรีรัมย์
 • มหาสารคาม
 • มุกดาหาร
 • ยโสธร
 • ร้อยเอ็ด
 • เลย
 • สกลนคร
 • สุรินทร์
 • ศรีสะเกษ
 • หนองคาย
 • หนองบัวลำภู
 • อุดรธานี
 • อำนาจเจริญ

สินค้า GI ภาคตะวันออก (14 รายการ)

ชลบุรี

 • สับปะรดศรีราชา
 • เครื่องจักสานพนัสนิคม
 • ครกหินอ่างศิลา

จันทบุรี

 • เสื่อจันทบุรี
 • พริกไทยจันท์
 • ทุเรียนจันท์

ตราด

 • สับปะรดตราดสีทอง
 • ทุเรียนชะนีเกาะช้าง

ระยอง

 • สับปะรดทองระยอง

ปราจีนบุรี

 • ทุเรียนปราจีน
 • เสื้อกกบ้านสร้าง

สระแก้ว

 • มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว

ฉะเชิงเทรา

 • มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้า
 • มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า

สินค้า GI ภาคใต้ (29 รายการ)

ชุมพร

 • กล้วยเล็บมือนางชุมพร
 • ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร
 • กาแฟเขาทะลุ
 • กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร

สุราษฎร์ธานี

 • หอยนางรมสุราษฎร์ธานี
 • ไข่เค็มไชยา
 • มะพร้าวเกาะพะงัน
 • เงาะโรงเรียนนาสาร

นครศรีธรรมราช

 • ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง
 • มังคุดเขาคีรีวง

ยะลา

 • กล้วยหินบันนังสตา

พัทลุง

 • ข้าวสังห์หยดเมืองพัทลุง
 • ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง

ตรัง

 • หมูย่างเมืองตรัง
 • พริกไทยตรัง

ภูเก็ต

 • สับปะรดภูเก็ต (sai sai เวชสำอางจากสับปะรดภูเก็ต)
 • มุกภูเก็ต

ปัตตานี

 • ส้มโอปูโกยะรัง
 • ลูกหยียะรัง

นราธิวาส

 • ปลากุเลาเค็มตากใบ
 • ลองกองตันหยงมัส

สงขลา

 • ส้มโอหอมควนลัง
 • ส้มจุกจะนะ

พังงา

สตูล

 • จำปาดะสตูล

กระบี่

 • กาแฟเมืองกระบี่

ระนอง

 • ทุเรียนในวงระนอง
 • มังคุดในวงระนอง

3.5 20200116

GIWorld TH

The Signature is Calling For Experts & Guest Writers

หากท่านสนใจส่งบทความให้ความรู้และผลักดันการพัฒนาเมือง สามารถส่งบทความมาได้ที่ casper@thesignature.co ขอบคุณมากครับ

สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง

No items found.
No items found.

ฝากติดตามพวกเราได้บนช่องทางต่าง ๆ

ชมเบื้องหลังการเดินทางและการถ่ายทำได้บน TikTok
วีดีโอและไฮไลท์งานต่าง ๆ ได้บน YouTube
ข่าวสารและอัพเดทได้ที่ Facebook
แชทโดยตรงและชมรูปสวย ๆ ได้บน Instagram
สั่งสินค้าหรือแชทกับพวกเราได้บน LINE
#TheSignature #เด็กนอกหนีกรุง #ทุกมุมชุมชนผู้คนวัฒนธรรม